גו »סע תמונה ן הניעח^ של דוד עם ראשו של גלית בכתובה מטורינו (איטליה) 775ו ‭*)‬ד שמאל, למטה)