תמונה וו; הקרב בץ דוד וגלית. -הגדת נירנברג השנייה־. כתב־יד מגרמניה, אמצע המאה הט"ו