תמונה ‭:10‬ ספינות מחיי דוד. עמוד טתידוה לסטד תהילים. כתב־יד טאי»ליה, המאה rvn