תמונה ‭:»‬ מלחמת דוד בנלית. "ספר המכלול של לונדון‭,"‬ בחב-יד מצטץ־מזרח »־טח, 180 ו בערך