תמונה ‭:4‬ דוד מנגן בנבל. עמוד פתיחה לספר השמיני של 'משנה תורה' לרמב'ם. בתב־יד טצ&ון ערפת, 296 ו