תמונה ‭;7‬ מלחמת דוד בגלית. עמוד פתיחה לספר השביעי של -משנה תודה־ לרמב-מ. צפון ערפת, 1296