תמונה ‭:4‬ דור מנגן בנבל. לוחית מתיחה לסטר תהילים. •תנ"ף קלונימוס־, כחב־יד מגרמניה, 7גגו־8ג12