תמונה ג: הקרב בץ דוד לגלית. מנורת חרס. אלכסנדריה‭,(?(‬ מאוח שלישית-רביעית‭(?!‬ לס&ה-נ