תמונה ‭:2‬ דוד־אורמיאוס מנגן בנבל. ‭,aewe nai‬ בית הכנסת של עזה, ‭1oa‬־‭s09‬ לסטה'נ