תמונה ו: מקיוות דיד. בית הכנסת Sw דורא־אירופוס (סוריה‭1*1-1**,(‬ לסטה"נ