ציור ‭:8‬ דוד ושלמה כלוחמים בעמוד השער של "צמח דוד" לגנז. פרנקפורט דמיין 1692