ציור ‭:7‬ דוד ומשה בעמוד השער של תנ"ף בלשון אשכנז. מהדורת יוסף עטיאש. אמשטרדם 687 ו