ציור ‭:6‬ טעינות מחיי דוד ו"משפט שלמה- בעמוד השער של ־עמה דוד" לו" דוד גנז. פרנקפורט דמיין 688 ו