ציור ‭:4‬ רמברנדט ואן ףיץ‭",‬הקרב של דור וגלית‭."‬ תחריט נחושוז לספרו של מנשה בן ישראל "אבן יקרה‭."‬ אמשטרדס 1685