ציור ‭:2‬ רוד כאורטיאוס. 0אנל מעל גומחת ארון הקודקו בבית הכנסת של דורא־אירופוס