ציור ‭:1‬ דוד וקואול במדבר זין‭.*‬ ציור קיר, בית הכנסת שלי דורא-אירו&וס (סוריה‭245-244 ,(‬ לסטה־נ