שלום צבר דוד המלך בראי האמנות היהודית

המקום המרכזי שתפסה דמותו של דוד המלך במהלך הדורות בהגותן של קהילות ישראל ובמסורותיהן העממיות בא לידי ביטוי גם באמנות היהודית . דוד הוא מן הדמויות הנפרצות ביותר בפנתיאון הגיבורים המקראיים המשתקף באמנות החזותית של עם ישראל . ואכן , דמותו מופיעה , למן העת העתיקה ואילך , על גבי יצירות רבות שנעשו בידי אמנים יהודים או למען יהודים . בשורות הבאות נתאר בקצרה מגמות עיקריות בהתפתחות דמותו זו של דוד , תוך שימת לב לאופי התקופה ולמקום שבהם נוצרו היצירות הנדונות . העת העתיקה סצינות מחיי דוד מופיעות כבר במונומנט היהודי החשוב ביותר מן הבחינה האמנותית אשר שרד משלהי העת העתיקה : בית הכנסת של דורא אירופוס שבסוריה ( נשלם בשנת 244 245 לספירה , ( שקירותיו מכוסים במספר גדול של תמונות על נושאים מקראיים . אמנם לא כל הקירות שרדו בשלמותם , ולגבי סצינות רבות לא שוררת בין החוקרים תמימות דעים באשר לנושא המקראי המדויק המונצח בהן , אולם אין ספק שלדוד נודע מקום נכבד במחזור ציורים מוקדם וחשוב זה . ועוד : כפי שנראה להלן , הסצינות מחיי דוד בדורא אירופוס נושאות אופי מיוחד בהשוואה ליצירות האמנות היהודית של ימי הביניים . כ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי