רשימת ספרות

[ ברשימה שלהלן נכללו חיבורים מרכזיים , בעברית ובאנגלית בלבד ] חיבורים כלליים על דוד וסיפור חייו בספר שמואל ; ש' אברמסקי , "מעשה אמנות והיסטוריוגרפיה בסיפורי מלכות דוד / ' בית מקרא בב ( תשל"ז , ( עמ' 453 , — . 472 מלכות שאול ומלכות דוד , ירושלים . 1977 מ' גרסיאל , מלכות דוד , תל אביב . 1975 , — ספר שמואל א — עיון ספרותי במערכי השוואה , באנאלוגיות ובמקבילות , רמת גן תשמ"ג . Second Bookof Samuel , Stockholm 1964 . R . A . Carlson , David the Chosen King , A Traditio-Historical Approach to the Philadelphia 1985 . W . Brueggemann , David ' s Truth in Israel's Imagination and Memory , P . D . Miscal , 1 Samuel - A Literary Reading , Bloomington 1986 . the Studyof the Old Testament , Supplemen t Series 6 ) , Sheffield 1978 . D . M . Gunn , The Storyof King David- Genre and Interpretation ( Journal for 1993 . volume 3 : Throne and City , Assen 1990 ; volume 4 : Vow and Desire , Assen King David , Assen 1981 ; volume 2 : The Crossing Fates , Assen 1986 ; J . P . Fokkelman , Narrative Art and ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי