פרק שנים־עשר פנים חדשות במראה — דמותו של דוד בספר דברי־הימים

בהקדמה לפירושו לספר שמואל כותב דון יצחק אברבנאל י "הספר הזה דברי הימים בלתי נהוג אצל היהודים במדרשיהם . את חטאי אני מזכיר היום כי לא קראתי בו מימיי ולא חיפשתי בענייניו מהיותי ועד עתה . " ... אנחנו , שלא כאברבנאל , כבר נזקקנו לספר זה , המונח בקרן זווית של כתבי הקודש כמעין נספח החותם את התנ"ך . כך הזכרנו , דרך משל , את הדרך שבה הוא מעצב את סיום חייו של דוד ( לעיל , פרק ראשון , ( גם את תרומתו לתמונת ירושלים הדוידית ( פרק אחד עשר , ( ועוד ועוד . אף על פי כן , ודווקא משום כך , באה השעה לצייר את משנתו הסדורה של מחבר ספר דברי הימים אודות דמותו ופועלו של המלך דוד . חשיבותו של ספר דברי הימים , שנכתב בתקופת שיבת ציון בשלהי המאה הרביעית לפנה"ס , הוא בשבירת המונופול של ספרי שמואל מלכים על תיאור חייו של דוד . אין אנו יודעים , כמובן , אם ביקש לו בעל דברי הימים מונופול משלו , אם חפץ כי ספרו יחליף את סיפור חיי דוד שבספרי נביאים ראשונים , אם לאו . מכל מקום , נתמזל מזלנו והוא לא זכה למונופול , ואנו אוחזים בשמואל מלכים ובדברי הימים גם יחד . בעל דברי הימים מביא רבים מפרקי נביאים ראשונים , אך מתיר לעצמו ח...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי