פרק שביעי אהבת אב לבניו — אהבה המקלקלת את השורה

לא רק נשים רבות היו לו לדוד המלך אלא גם בנים רבים . שישה ידועים בשם נמנים בשמ"ב ג , ב ה : "ויהי בכורו אמנון לאחינעם היזרעאלית ומשנהו בלאב לאביגיל אשת נבל הכרמלי והשלישי אבשלום בן מעכה בת תלמי מלך גשור . והרביעי אדוניה בן חגית והחמישי שפטיה בן אביטל . והשישי יתרעם לעגלה אשת דוד . אלה יולדו לדוד בחברון . " רשימה זו מעוררת תמיהה כלשהי בשל הסכמטיות שבה : כל אשה ואשה ילדה לדוד אך בן אחד ! אחד עשר בנים נוספים שנולדו בירושלים נמנים בשמ"ב ה , יד טז : "ואלה שמות הילודים לו בירושלים שמוע ושובב ונתן ושלמה . ויבחר ואלישוע ונפג ויפיע . ואלישמע ואלידע ואליפלט , " וניכר כי רשימה זו שונה באופיה מן הרשימה הקודמת , באשר אינה מזכירה את שמות האמהות . הבנות ( ראה שם , פס' יג : "ויוולדו עוד לדוד בנים ובנות ( " אינן נזכרות בשמן , ופרט לתמר אחות אבשלום , הידועה בזכות אינוסה על ידי אמנון , אין אנו יודעים כמה בנות היו למלך ומה היו שמותיהן . יש בכך כדי להזכיר את הידוע לנו על בנות יעקב . בנות יעקב נזכרות בבראשית לז , לה , אך בסיפור לידת בני יעקב נזכרת מן הבנות רק דינה ; "ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה" ( בראשית ל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי