פרק שישי נשות דוד במראה

נשינו רבות היו לדוד . מהן ידועות בשם — מיכל בת שאול , אביגיל אשת נבל הכרמלי , אחינעם היזרעאלית , מעכה בת תלמי מלך גשור , חגית , אביטל , עגלה , וכמובן , בת שבע אשת אוריה החיתי — אך רבות אחרות נותרו עלומות שם ו " ויקח דוד עוד פילגשים ונשים מירושלים אחרי בואו מחברון " ... ( שמ"ב ה , יג . ( זאת ועוד ; אף הרמונו של שאול עבר כנראה לחיקו של דוד , כמאמר נתן הנביא לדוד לאחר שזה חטא בבת שבע : ... " אנכי משחתיך למלך על ישראל ואנכי היצלתיך מיד שאול ואתנה לך את בית אדוניך ואת נשי אדוניך בחיקך " ... ( שם יב , ז ח . ( סיפור חייו של דוד אינו נותן ביטוי ליחסיו של המלך עם שפעת נשיו . בעל ספר שמואל מסתפק בסיפורים על שלוש נשים בלבד : מיכל , אביגיל ובת שבע . אודות אשה נוספת — אבישג השונמית שהובאה אל המלך הזקן למען יחם לו , אך לא היתה לאשת המלך — מסופר בראש ספר מלכים , במעשה שקיעתו ומותו של דוד . צמצום המבט אל שלוש נשים וסוכנת אחת עולה בקנה אחר עם תביעותיו של הדגם המספרי ספרותי , הדגם שלושה ארבעה . הרכיב הרביעי , הניצב אחרון , שונה משלושת הרכיבים הקודמים לו , וכך מסתיים סיפור חיי דוד בסוכנת אשר תעמוד לשרתו ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי