פרק חמישי אבדן בית שאול — בין מעשה ה' למעשה דוד

כשמאס ה' בשאול עקב חטאו — חמלתו על אגג מלך עמלק ( שמ"א טו ) — נגזר גם דין ביתו לאובדן . אט אט ירדו בני הבית הזה מן הבמה ויותירו את הזירה כולה לדוד ולביתו . מן ההתחלה , מאז סר חינו של דוד בעיני שאול והוא נרדף ונמלט מפניו , מבקש המספר להבהיר , כי אין לדוד יד ורגל בטאטוא בית שאול במטאטא השמד . שני סיפורים מסופרים על שאול הנקלע בשעת רדיפתו אחר דוד לנסיבות שאיפשרו לדוד להיפרע ממנו ולהרגו , ועל דוד הנמנע מן המעשה ( שמ"א כד ; כו . ( שני הסיפורים הללו דומים זה לזה עד מאוד במבנה ובלשון גם יחד , ונציין תחילה את תריסר קווי הדמיון העיקריים : ( 1 ) בשני הסיפורים מודיעים לשאול היכן מסתתר דוד a CUT כו , א ;( ( 2 ) תגובת המלך זהה : "ויקח שאול שלושת אלפים איש בחור מכל ישראל ויל ך לבקש את דוד" ( כד , ג , ( "ריקם שאול ואתו שלושת אל & ים איש בחורי ישראל לבקש את דוד " ... ( כו , ב ;( ( 3 ) שאול נקלע למערה שבה יושבים דוד ואנשיו ( כד , ד ) — דוד רואה את שאול המגיע למדבר כדי ללכוד אותו ( כו , ג ;( ( 4 ) אנשי דוד מציעים לו להרוג את שאול . בסיפור הראשון הם אומרים לו : " הנה היום אשר אמר ה' אליך הנה אנכי נתן א...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי