פרק שני ההתחלה החסרה

דוד מוצג ל ק ורא לראשונה בספר שמואל , כאשר נואש ה' משאול , מלכה הראשון של ישראל , ושולח את נביאו , שמואל , למשוח מלך חדש : " . " מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי כי ראיתי בבניו לי מלך" ( שמ"א טז , א . ( מפתיע שאין המספר טורח לומר דברים מפורטים יותר על המשפחה ועל מוצאה . הצגת שלשלת הדורות מעידה כי האיש שבו מדברים בא ממשפחה ידועה ומכובדת . כשהוצג שאול בפני הקורא לא חסך המספר באינפורמציה גנאולוגית ו "ויהי איש מבךימין ושמו קיש בן אביאל בן צרור בן בכורת בן אפיח בן איש ימיני גיבור חיל . ולו היה בן ושמו שאול בחור וטוב " ... ( שמ"א ט , א ב . ( גם ראשית הסיפור על הנביא שמואל פותחת באביו אלקנה ובשושלת המשפחתית : "ויהי איש אחד מן הרמתים צופים מהר אפרים ושמו אלקנה בן ירוחם בן אליהוא בן תוחו בן צוף אפרתי" ( שמ"א א , א . ( דווקא לאור נדיבות האינפורמציה אודות שתי דמויות אלה , אשר חייהן שזורות בחייו של דוד , אין להבין את ההינזרות ממידע על שורשי משפחתו של דוד . הסיפור התוכף למעשה משיחת דוד , סיפור דוד וגלית , חוזר ומציג את דוד וביתו , וגם הפעם אין תיקון לחסר : "ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי