מרועה למשיח

יאיר זקוביץ יאיר זקוביץ דוד — מרועה למשיח יאיר ז ק וביץ דוד מרועה למשיח הוצאת יד יצחק בן-צבי ירושלים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי