כף התקווה הטובה, ‭,Cape Point‬ נובמבר, 1965 צילום: ראובן מירן