אני נכון למות

נלסון מנדלה אני נכון למותי נלסון מנדלה // אני נכון למות // מילים שעשו היסטוריה דבריו של הנאשם נלסון פנז להבבית המשפט העליון בפרטוריה בפתיוזת שלב ההגנה במשפט ריבוניה , 20 באפריל 1964 מאנגלית : ליאורה וסרמן  אל הספר
נהר ספרים