הומטכ"ל דאז יצחק ובין ז"ל לימים ואש-הממטלה. באיפוו מלא לקואת עלייתו להו.