ראש אמץ בנימין ג'יבלי לקואת עלייתו להו באיפוו מלא.