הסטוריה ממוחשבת בתמונות של קהילת המודיעין

האוצר : יעקב ( יענקל'ה ) מן עיליתה של קהילת המודיעין מרתקת . פרשיות ומסמכים משוחררים מעת לעת ואנו מפרסמים אותם במבט ביטאון ל"מ . להלן שתי אפיזודות מתקופות שונות : עבו מנדלבאום לפני מלחמת ששת הימים העלייה להר הצופים התבצעה על-ידי חיילי צה'יל לבושים במדי » שטרה ועובדי האוניברסיטה העברית בלבוש אזרחי .  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר