מכתבים למערכת

מפריזים בפתיחות במחצית השניה של חודש דצמבר 2002 התקיים כנס "ט / רשת של מערך בטחון שדה " - כיום בטחון "מידע" והוקמה למעשה עמותה כנהוג במל '' מ לגבי יחידות חמ"ן השונות הפועלות כיום . בכנס הוצגה לנו החשיפה והארגון הפועל כיום במסגרת אמ"ן . דבר זה הביא אותי לכמה הרהורים על הנושא , בעבר ובהווה . אנו חיים בתקופה של שינויים מתמידים בנושא חשיבה , טכנולוגיה , מדור ואמצעים , אך יש נושאים שאינם משתנים וקיימים מאז קום המדינה , והם הסיכון הבטחונ למדינה וההכרח לשמור ולהשמר בנושאים בטחוניים מודיעיניים בפעולות צבאיות , במדינה ומחוץ לגבולות הארץ . השינויים הגדולים ביותר לפי הבנתי חלו בנושאי תקשורת , פתיחות וחשיפה תקשורתית בכתובים ובאלקטרוניקה , כמעט הכל גלוי וידוע ולעיתים ידוע מראש , לכן אין להתפלא כאשר מתרחשות תקלות מודיעיניות צבאיות ומבצעיות . יש לי הרושם שאנו פועלים בנושא בטחון שדה / מידע "כמעצמת על" וחושבים שכמעט הכל צריך להיות פתוח , ידוע והחשיבות על שמירת סוד או מידע הנה מיותרת . לפי דעתי יש מקום לעצור ועדיין ניתן לחסום את דליפת המידע , להקפיד לחנך ולהסביר את חשיבות שמירת הסוד ולא לאפשר את כל הזרם...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר