לקט ספרים

המסתערבים הראשונים אף שפעלה תקופה קצרה יחסית , המחלקה הערבית של הפלמ"ח , "השחר ; המוכרת גם כיחידת המסתערבים , השיגה הישגים רבים בתחום המודיעיני , האיסופ והמבצע , בתחומי הארץ ומחוצה להם , על אדמת האויב בארצות שכנות . בפעילותה ובהישגיה , קבעה היחידה דפוסי פעולה מקצועיים יוצא דופן וקיבעה את חשיבותו של רעיון ההסתערבות - שתילת אנשים בזהות ערבית בארץ יעד לתקופת זמן ארוכה - ככלי מודיעיני רב משקל , שהפך עם השנים לנורמה בקרב זרועותיה השונות של קהילת המודיעין הישראלית . את העובדה שלא נשמעו הדים להישגיה , יכולתה ומבצעיה באותם ימים אפשר להסביר בכך שעצם קיומה של היחידה היה בבחינת סוד כמוס . המחלקה הערבית , שרובה המכריע ה 1 שתת על עולים שזה לא כבר עלו מארצות ערב ושלטו בשפה הערבית על להגיה השונים והתרבות הערבית לרבדיה , שימשה חממה לאנשי המודיעין שאחר כך השתלבו בתחומי העשייה המודיעינית בחיל המודיעין , בשירות הביטחון הכללי ובמוסד למודיעין ולתפקידים  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר