אריק שרון , מפקד אוגדה, עם חיים בר-לב, שמונה למפקד חזית הדרום. סימני שאלה בחזית הדרום ובחזית הצפון