חלוקת המלגות, בעשר שנים חולקו מלגות ליותר ממאה בוגרי היחידה