מימדיו הפנימיים של בטחון סעודיה

מאת : J . E . P PETRSON אוקספורד 2002 ביטחון מועצת נסיכויות המפרץ תלוי במידה רבה בהתפתחויות הפנימיות בסעודיה ובנות בריתה באיחוד הנסיכויות . בולטות בחשיבותן הן סוגיית הירושה ( הרציפות השלטונית ) - מי יהיו בדיוק היורשים לשליטים הנוכחיים - וכן משקלם של השינויים החברתיים . סעודיה מתקרבת להשלמת השלב הראשון בפיתוח סוציו-אקונומ - 1 בניית תשית פיסית וסוציאלית - ועומדת מתקרבת להשלמת השלב הראשון בפיתוח הסוציו-אקונומ - 1 בניית תשתית פיסית וסוציאלית . תהליך זה מוליד שינוי חברתי משמעותי שאפשר שיוביל לתביעות הציבור לשיתוף פעיל יותר בתהליך קבלת החלטות . לכך תהיינה השלכות ברורות על המדיניות הנוכחית , הנשענת בעיקרה על יחסים אישיים בין המשפחה השלטת הסעודית לממשלות המערביות . אזרחים סעודים מטילים ספק גובר בתפישה שבטחון המפרץ תלוי בברית עם המערב שמטרתו היא הפלת השלטון  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר