אוטובוס פגוע במעשה טרור "טעויות אסטרטגיות של ההנהגה הפ7יסט , נ , ת ן ה‭. 0‬ עות ה7יוחמנ ‭,.‬ ת"