הפגת תמיכה פלסטינית ב0אדם בשכם, קריאה לסאדם לשגר טילים לת"א