בתמונה (משמאל לימין) שר הביטחון שאול מופז, גב' כהן-קישיק, שגריר ישראל בארה"ב לשעבר ד"ר מאיר רוזן ומנהל לשכתו של בגין מר יחיאל קדישא 1