כיבוש: ישוב ערבי במלחמת השחרור, המצרים 0יעו להעביר פליטים לעזה