ירו המל"מ אלוף (מיל‭{'‬ מאיו עמית מנון את ואש המוסד החדש (אלוף מילין מאיו תן ומשמאלו) ואת אפרים הלו 1