הוועד הפועל של המל"מ נפרד מהלוי וקידם בברכה את ראש המוסד החדש אלוף (מיל') מאיר דגן

הוועד הפועל של המל"מ נפרד מראש המוםד היוצא , מר אפרים הלוי , ואיחל לו הצלחה במילוי תפקידו החדשראש המועצה לביטחון לאומי . כמו-כן איחל הפורום הצלחה לראש המוסד הנכנס , אלוף ( מיל ( ' מאיר דגן . אפרים הלוי הודה על הברכות ועל הזכות לעבוד עם רבים מאנשי המל"מ במשך תקופה ארוכה בקהילת המודיעין ובמל"מ . הוא רואה את עצמו כחלק בלתי נפרד מהעמותה ומהאתר וישמח להשתתף בפעילות הברוכה במקום ולתרום לה . מאיר דגן הודה על האיחולים והברכות וביקש להדק את הקשר שבין המל"מ למוסד על-מנת לתרום למל"מ ולהסתייע בו .  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר