חיילים אמריקאים בטורקיה, בין הלחץ האמריקאי ללחץ הכורדי