צבא אמריקאי בדרכו לעירק, הטורקים לא מעונ"נים במלחמה