איש חידה

מי   הייתה   האישה   שהייתה ? היא   נולדה   במערב   אירופה ,   למשפחה   ציונית   דתית .   כשהייתה בת   שלוש   עקרה   המשפחה   למדינה   שכנה   ובשנת   , 1940 בהימלטם   מהנאצים ,   עלו   ארצה .   הם   התיישבו   בתל   אביב , שם   למדה   הנערה   ואף   הצטרפה   לתנועת   הנוער   בני   עקיבא . עם   סיום   לימודיה   בתיכון ,   למדה   פילוסופיה   והיסטוריה באוניברסיטה   העברית   בירושלים . עם   פרוץ   מלחמת   העצמאות   התגייסה   לצה"ל   ועם   שוך הקרבות   שבה   ללימודיה .   היא   הצטרפה   ל"מסגרת -   "   גוף חשאי   משותף   ל'מוסד'   ולסוכנות   היהודית ,   שעסק   בהעלאת יהודי   מרוקו   -   ופעלה   במרוקו   כשנתיים .   עם   שובה   ארצה , בהמלצת   איסר   הראל ,   הצטרפה   באופן   סדיר   לשורות   קהילת המודיעין . היא   השתתפה   במבצעים   רבים   בעולם ,   כלוחמת   מן   המניין , ובהם   שני   מבצעים   ידועים   ביותר  ( מבצע   בדרום   אמריקה ומבצע   איתור   וחילוץ   בארצות-הברית . ( באמצע   שנות   ה70-   פרשה   מן   הקהילה   לגמלאות   ופנתה ללימודי   משפטים . פתרונות   יש   לשלוח   למל"מ   בדוא"ל   או ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר