מודיעין וטכנולוגיה

יעקב   צור מתוך   לקט   מפא"ת   -   המרכז לתיעוד   ומידע ,   משרד   הביטחון מסתכלים   על   העולם מלמעלה   -   או   מלמטה " הארץ"   מוסף   25 / 9 / 05   , THE   MARKER חברת   ODF   הישראלית   מפתחת   מכשור   זול   יחסית ,   המאפשר צילום   ב360-   מעלות   ואשר   ניתן   להסוותו   בתוך   עצמים שונים .   שמו   המסחרי   של   המוצר   הוא   "עין   כדורית EYE   , " , BALL   שהיא   מצלמה   כלל   כיוונית   ומערכת   אלקטרונית שניתן   להטיל   למרחק   30   מטר ,   בלי   שייפגעו   המכשירים הרגישים . פיתוחים   אלה   הם   פרי   מחשביה   של   חברת   ODF   הישראלית הפועלת   בתל   אביב .   המוצרים   מבוססים   על   טכנולוגיה   של עדשות   כלל   כיווניות ,   המאפשרת   לראות ,   לצלם   ולשדר ב360-   מעלות .   במחשב   רגיל   שקולט   את   התמונה   הכדורית ניתן   "ליישר"   ולפענח   אותה . מערכת   כזו   מחירה   כ 5 , 000-   דולר .   מערכת   לטנק   או   לרכב צבאי   משוריין   תעלה   פחות   מ 10 , 000-   דולר .   המערכת מאפשרת   ישיבה   נינוחה   ברכב   קרבי   משוריין   הנקלע   לשטח בנוי   ויש   חשש   שמי   שנע   עם ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר