מכתבים למערכת

כתובתנו   למשלוח   תגובות :   מל"מ ,   ת"ד   3555   רמת   השרון   47143 www . intelligence . org . il mlm @ intelligence . org . il המערכת   עורכת   ומקצרת   את   המכתבים   כמקובל . איפה   התושייה ? קראתי   את   הסיפור   "מוקשים   במתחם   הרפאים"   במדור   "מזווית אישית"   שפורסם   בגיליון   . 42   התרגשתי   מאוד   מעבודתם   המקצועית הנדירה   של   מגלי   שדה   המוקשים   החדש   ושל   מוצאי   הנ"צ   שתחמו אותו .   נדמה   לי   שמספר   הסיפור   שכח   את   הכלל   החשוב   ביותר בעבודת   המודיעין :   המידע   הרלוונטי   צריך   להגיע   בזמן   למי   שזקוק לו  ( ומעל   לכול ,   כאשר   מדובר   בחיי   אדם . (   אם   נפגעו   אנשים   בשדה המוקשים   הנ"ל ,   אזי   אינני   מבין   על   מה   הגאווה ,   ומהי   חשיבותו   של הסיפור   לדורות   הבאים .   בכלל ,   לפי   מיטב   זיכרוני ,   כבר   היו   בצה"ל בשנת   1967   כמה   מכשירי   קשר .   עם   תושייה   מינימלית ,   אפשר   היה באמצעותם   להזהיר   את   הכוחות   בשטח .  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר