יומן מל"מ

בלב   הפעילות   המודיעינית   המבצעית מדברי   תא"ל   גיא   ליפקין ,   קצין   מודיעין השדה   הראשי ,   בטקס   סיום   טירונות של   לוחמי   מודיעין   השדה   במל"מ 3 / 11 / 05 ראש   הממשלה   הראשון   דוד   בן   גוריון   דיבר על   תפקידו   של   צה"ל ,   עוד   בטרם   מלאה שנה   להקמתו   ב4-   בנובמבר   1948   ואמר "   : המקום   היחיד   שבו נפגש   הנוער   מכל   השכבות ,   ללא   יוצא   מן   הכלל   -   זהו   הצבא . " כאן   מזדמנים   בני   משקי   העובדים ,   קיבוצים   ומושבים ,   הנוער הלומד   בבתי   ספר   תיכוניים   וגבוהים ,   עם   בני   הפרברים   ו"עמך" מכל   העדות .   ניתנה   כאן   הזדמנות   יקרה ,   יחידה   במינה ,   לאיחוד הקרעים ,   לעקור   ההבדלים   העמוקים   וללכד   ציבור   בתנאי חיים   שווים   ומשווים   וליצור   אחדות   ואחווה . המציאות   המורכבת   שבה   פועל   כיום   צה"ל ,   ממקדת   נושאים רבים   הקשורים   ב"צדקת   הדרך . "   צה"ל ,   כצבא   של   מדינה יהודית   ודמוקרטית ,   אחראי   ומחויב   לפעול   מבלי   ליאות , ליצירת   זהות   וערכים   בקרב   כלל   המשרתים   בצבא .   צה"ל   הוא גור...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר