מורשת "חרב אוקטובר"

רשמי   ביקור   במצרים   -   2005   בעקבות   אתרי מלחמת   יום   הכיפורים ד"ר   דני   אשר * סיור   באתרי   הנצחה   במצרים   מאפשר   למטיילים   להתרשם   באופן   בלתי אמצעי   מדרכם   של   המצרים   להנציח   את   מלחמת   אוקטובר   1973 בלבה   של   עיר   הבירה   בנו   המצרים ,   בסיוע   מומחים   צפון קוראניים ,   את   "פנורמת   אוקטובר . "   במרכז   האתר   יש   במה מסתובבת   המאפשרת   צפייה   רצופה   בחזיון   אור-קולי   מוחשי למדיי   של   הגרסה   המצרית   למהלכי   המלחמה .   מלבד   קולות הנפץ   נשמע   כל   העת   הסבר   מפורט ,   להפתעתנו   בשפה העברית .   החיזיון   עצמו   עוסק   בעיקרו   ב"עובור , "   קרי   בפעולת הסורים   בדמשק   ונקרא   "פנורמת   תשרין . ( " כדי   להעצים   את   החוויה ,   החיזיון   מתאר   את   הלחימה   על המעוזים   בגזרת   קנטרה   המזרחית .   גזרה   זו   נבחרה   כנראה מאחר   שרק   כאן   היה   שטח   בנוי   בגדה   המזרחית .   המעוזים מתוארים   כאן   כמבצרים   של   ממש   ובהם   עשרות   רבות   של  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר