עמותות מודיעין בעולם

אגודת   ותיקי   המודיעין הצבאי   ברוסיה ברוסיה   יש   כמה   אגודות   של   ותיקי   ארגוני   המודיעין   הצבאי וותיקי   יחידות   מיוחדות   שהיו   כפופות   לגופי   מודיעין ,   אך נראה   שהאגודה   הבולטת   היא   "אגודת   ותיקי   ביטחון   המדינה" ( אתר   אינטרנט   לא   אותר ,   אם   קיים . ( האגודה   נוסדה   בשנת   , 1933   רוב   רובה   יוצאי   הקג"ב ,   ובה כ 1 , 000-   חברים   במוסקבה   ועוד   חברים   ב20-   סניפים   ברחבי רוסיה .   בראשה   עומד   גנרל   קג"ב   לשעבר ,   ולרי   וליצ'קו , שנטל   חלק   בניסיון   ההפיכה   ב1991-   ואשר   ידוע   כתומך נלהב   בנשיא   פוטין . כיום   ולרי   הוא   בעל   חברת   אבטחה .   מרבית   החברים   באגודה צעירים   יחסית ,   מכיוון   שרבים   מהם   הוצאו   מהשירות   עקב השתתפותם   בניסיון   ההפיכה   ב . 1991- לדברי   מנהלו   ולרי ,   המטרות   המוצהרות   של   הארגון   הן   לשפר את   דמות   הקג"ב ,   השלילית   לדעתו ,   וכן   למצוא   משרות לחברי   האגודה .   האגודה   פועלת   להשיג   לחבריה   משרות   של ייעוץ   לחברות   מערביות ,   איסוף   מידע   כלכלי   ותפקידי  ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר