יומן מל"מ

פעילות   מרכז   המידע   למודיעין ולטרור   מחודש   ספטמבר   עד   דצמבר   2005   ביקרו   בתצוגת   חומרי השלל    כ950-   מבקרים ,   מהם   65   אחוז   חיילים .   17-14   בספטמבר   -   השתתפות   בכנס   הבין-לאומי   של המרכז   הבינתחומי   . TERRORISM THE   GLOBAL   IMPACT   OF   הדוכן   זכה   להתעניינות   ערה   מצד   משתתפי הכנס .   בעקבות   הכנס   נוספו   לרשימת   הדיוור   של   אתר   המל"מ כ150-   מנויים   חדשים   מרחבי   העולם   והועמקו   הקשרים   עם מכוני   טרור   ומומחים   לטרור   בחו"ל .   6   באוקטובר   -   ביקור   מר   אנריקו   צימרמן   -   הכתב   הבכיר של   הטלוויזיה   הספרדית   בארץ   .   מלבד   הסיור   המודרך והמורחב   התקיים   ריאיון   מצולם   עם   ד"ר   קהתי   בנושא האסלאם   הקיצוני   וטרור   המתאבדים ,   לטלוויזיה   הספרדית והפורטוגלית .   3   בנובמבר   -   ביקור   קבוצת   המורים   לערבית   מגימנסיה הרצליה   בתל   אביב .   סוכם   על   המשך   שת"פ   באמצעות   הרצאה של   ד"ר   קהתי   בבית   הספר ,   בפורום   מורחב   של   סגל   בית הספר .   18   בנובמבר   -   ביקור   חברי   חוג   '...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר