עמותות מודיעין בארץ

עמי"ט   -   עמותת   יוצאי   היחידה   הטכנולוגית עמותת   עמי"ט   נוסדה   ונרשמה   ברשם   העמותות   בשנת   . 1998   מטרותיה : . 1   איסוף   ואיגוד   של   יוצאי   היחידה   הטכנולוגית   למען   השמירה   על   הקשר   עם   היחידה   וסיוע הדדי . . 2   טיפוח   וקידום   של   הידע   הטכנולוגי   בישראל ;  מתן   מלגות   לימודים   למסיימי   השירות ביחידה   במוסדות   אקדמיים   -   בתחום   הטכנולוגי   והמדעי   בישראל . . 3   יוזמה   וארגון   של   פעילויות   לשימור   מורשת   היחידה . . 4   קיום   קשרים   עם   משפחות   חללי   היחידה   ואנשי   היחידה   שנפטרו   וסיוע   בהנצחתם . עם   ייסוד   העמותה   עמד   בראשה   אל"מ  ( דימ ( '   שלמה   תירוש .   מאז   דצמבר   2004   עומד בראשה   נחום   יעקבי .   בחברי   ההנהלה :   יאיר   רסקי ,   מאיר   רז . במסגרת   הפעילויות   בעמותה   מופק   עלון   שנקרא   "עמותון"   המופץ   לחברים .   נערכים   ערבי קפה   טכנולוגיה   ובהם   מתקיים   מפגש   חברים   ונוסטלגיה   וניתנות   הרצאות   בנושאים אקטואליים   מפי   מרצים   מן   השורה   הראשונה   בארץ ;  מתקיימים   אירועים   ברמ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר